Za početak rada odaberite opciju Prijava te koristite pristupne podatke od AAI@EduHr sustava za autorizaciju pristupa Intranet portalu.